کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو

پروژه ها

پروژه های توسعه

پروژه های گروه ملی صنعتی فولاد ایران


فولاد ســازیفولاد سازی: اجرا فاز ۳ فولادسازی با تولید ۴۳۰۰۰۰ تن درسال. اجرا فاز ۴ فولاد سازی با تولید ۲۵۰۰۰۰ تن در سال (احداث پلنت کوره های القایی ۳۰ تن). یک واحد ...


نـورد تیرآهناحداث یک واحد نورد تیرآهن با ظرفیت ۷۰۰۰۰۰ تن.  


نـورد میلگرد و مفتولاحداث یک واحد نورد میلگرد با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰ تن.  


لـوله سازیاحداث یک خط تولید لوله با ظرفیت سالانه ۲۵۰۰۰۰ تن. بازسازی خط گرم لوله سازی موجود با ظرفیت سالانه ۱۲۰۰۰۰  تن.   ...


واحـد برنامه ریزی و فناوری اطلاعاتاستفاده از سیستم‌های نظارت تصویری در جهت توسعه سازمان الکترونیک و خودکارسازی فرآیندها. طراحی سیستم بومی اتوماسیون ساختمان (BMS) در جهت توسعه مرکز داده. ...


کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.