کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
میلگرد و مفتول

تولید میلگردهای ساده و آج دار از سایز ۱۶ تا ۴۰

مفتول ساده و آج دار از سایز ۵/۵ تا ۱۲

میلگرد و مفتول

نخستین کارخانه نورد کشور با هدف تولید میلگردهای ساده، آج دار و نبشی در سال ۱۳۴۲ تأسیس و در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت اسمی سالیانه ۶۵ هزارتن به بهره برداری رسید.

در سال ۱۳۵۲ خط تولید مفتول نصب و در سال ۱۳۷۲ با اجرای طرح توسعه، ظرفیت اسمی به ۴۱۰ هزار تن افزایش یافت. مواد اولیـه کارخـانه شمش فـولادی با مقطع ۱۰۰x۱۰۰ mmو ۱۳۰x۱۳۰ mm و محصول آن انواع میلگرد های ساده و آج دار از سایز ۱۶ تا ۴۰ و مفتول ساده و آج دار از سایز ۵/۵mm تا ۱۲mm (قطر) می باشد.

کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.