کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
مواد اولیه و ضایعات فلزی

مواد اولیه و ضایعات فلزی

مواد اولیه و ضایعات فلزی

مواد اولیه و ضایعات فلزی مورد نیاز :
 • اسلب / تختال
 1. ST44 اسلب                   7850*1250*195
 2. - ST37 اسلب                 7500*1250*195

 
 • شمش ( بیلت و بلوم )
 1. -  5SP شمش                 150*150*12000
 2. -  GR60 شمش              130*130*12000
 3. - ST44 شمش               150*150*12000
 4. - CK60شمش آلياژی       200*200*800
 5. - X52شمش                   200*200*5500
 6. - L80شمش                   200*200*900
 7. - API شمش                   200*200*600       


 
 • آهن اسفنجی 
 • ضایعات فلزی
 
 

 
 
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.