کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
بهمن ماه 1396
آگهی مزايده عمومی شماره های 396002 و 396003 و 396004
  شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز  کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران خود را به شرح ذیل به یک یا چند نفر شخصیت حقوقی/حقیقی از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.


  * آگهی مزايده عمومی شماره 396002  : فروش حدود 3000 تن (سه هزار تـن) ضايعات مذاب (خرسك و تانديش) مازاد بر نیاز  کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  * آگهی مزايده عمومی شماره 396003  : فروش 10.000 سرويس (كاميون 10 تـن) خاك فرآوری شده مازاد بر نیاز  کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  * آگهی مزايده عمومی شماره 396004  : فروش حدود 500 تن ( پانصد تـن ) پودر غبارگير مازاد بر نیاز  کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
   
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.