کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام اعضــاء سمـت شماره تمـاس
سعید طاهری رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
سیدعلی بحرینی مقدم نایب رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
حمید محمودی عضو هیات مدیره و مدیر عامل ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علیرضا شهابی عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علی حقانی عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام مدیــران سمـت شماره مستقیــم
حمید محمودی مدیر عامل ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
حسین آقاجـری مدیر امور مالی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۶۰
زاهد ممبینی مدیر منابع انسانی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۱ 
جواد نعمت نژاد مدیر خرید ۰۶۱-۳۳۱۴۵۰۵۰
سیروس ممبینی سرپرست اداره حفاظت و بازرسی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۰
فریدون قربـانی مدیر کارخانه نورد میلگرد و مفتول ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۹
منصور سبزی زاده مدیر کارخانه نورد کوثر
سرپرست کارخانه نورد تیرآهن
۰۶۱-۳۳۱۴۲۶۰۱
۰۶۱-۳۳۱۴۲۲۰۰
داریـوش منجـزی مدیر كارخانه فولاد سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۲
مهران افضلان مدیر کارخانه نورد لوله سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۵
رضا خدارحمی سرپرست انرژی و تأسيسات ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
رضا احمد فخرالدين سرپرست برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ۰۶۱-۳۳۱۴۲۴۲۳
صولت بیرگانی نیـا مدیر کنترل کیفی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۳۶
مرتضی شمس سولاری مدیر خدمات صنعتی و سرپرست کارخانه ماشین سازی و ساخت قطعات ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۰
۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۶
محمد نبی ناعمـی مدیر سفارشات و انبارها ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۷
عبدالنبی شولی سرپرست روابط عمومی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۳
سید علی هاشمی پـور مدير امور حقوقی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۲۷
 
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.