کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو

مزایدات

آرشیو مزایدات

مزایدات


آگهی مزايده عمومی شماره 396004بهمن ماه 1396فروش حدود 500 تن ( پانصد تـن ) پودر غبارگير مازاد بر نیاز کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران


آگهی مزايده عمومی شماره 396003بهمن ماه 1396فروش 10.000 سرويس ( كاميون 10 تـن ) خاك فرآوري شده مازاد بر نیاز کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران ...


آگهي مزايده عمومی شماره 396002بهمن ماه 1396فروش حدود 3000 تن ( سه هزار تـن ) ضايعات مذاب (خرسك و تانديش) مازاد بر نیاز کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران ...


آگهی مزایده عمومی شماره ۳۹۵۰۰۱خرداد ۱۳۹۵فروش ۸/۰۰۰کیلوگرم ( ۸ تـن ) کابل های طول کوتاه مستعمل ، ضایعاتی و مازاد برنیاز خارج از کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران ...


آگهی مزايده عمومی شماره ۳۹۴۰۰۴دی ۹۴آگهی مزايده عمومی شماره ۳۹۴۰۰۴   شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاط مشتمل بر ۱۰۶ ردیف ...


مزایده عمومی شماره ۳۹۴۰۰۱مهر ۹۴مزایده-عمومی-شماره-۳۹۴۰۰۱


کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.